Ocenění dle zákona o oceňování č.151/97 Sb.

Ocenění věcí, práv a jiných majetkových hodnot (majetku) a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. Těmi jsou např. zákon o konkursu a vyrovnání, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty.

marian navratil webdesign