Ocenění nehmotného majetku

Důvody ocenění nehmotného majetku:

Ocenění nehmotného majetku souvisí s oceněním práv k duševnímu vlastnictví a práv souvisejících resp. příbuzných. Mezi práva k duševnímu vlastnictví se zahrnují:

Autorské právo

Průmyslová práva
Technická řešení Práva na označení Práva příbuzná právům průmyslovým

marian navratil webdesign