Ocenění věcí movitých

Důvody a účel ocenění movitého majetku:

marian navratil webdesign