O společnosti

Garnett & Hill působí v oboru oceňování majetku od roku 1993. Společnost se především specializuje na ocenění podniků. Počet námi oceněných podniků se blíží ke stovce. Dále se zaměřujeme na ocenění cenných papírů, nehmotného majetku a věcí movitých. Ocenění je zpracováváno ve formě znaleckých posudků nebo odhadů o ceně majetku.

AKTUÁLNÍ NOVINKA: Ocenění akcií pro „SQUEEZE-OUT“
Zpracování znaleckého posudku, kterým hlavní akcionář doloží přiměřenost hodnoty protiplnění, pro účely institutu „práva výkupu účastnických cenných papírů“ podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.

Kontakt
tel.571 415 165
e mail:zajicek@gh.cz
adresa:Garnett & Hill, spol. s r.o.
Dolní náměstí 1356,
755 01 Vsetín
IČ:49 60 98 82
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10 806

marian navratil webdesign